หน้าหลัก
รายการเสริมศึกษาธรรมศาสตร์
 
นานาสาระ
Web Board
ปฏิทินโครงการฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์
 
 
จุลสารสำนัก
 
 
 
ค้นหา  
 

1โครงการบรรยายวิชาการ

เพื่อสุขภาวะ ร่วมกับชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย มธ.ท่าพระจันทร์


                            ดูวีดีโอ

2. โครงการบรรยายวิชาการเรื่อง การพัฒนาความคิดเชิงบูรณาการ

ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ.


  ดูวีดีโอ

 

3 .โครงการบรรยายวิชาการ

      เรื่อง การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
ณ ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อ รพ.ธรรมศาสตร์ ถ.ศรีอยุธยา

ดูวีดีโอ

4.โครงการสัมมาทางวิชาการ


ณ ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อ รพ.ธรรมศาสตร์ ถ.ศรีอยุธยา

ดูวีดีโอ

5.โครงการบรรยายทางวิชาการ

จิตเวชไม่ใช่เรื่องไกลตัว

ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย มธ.ท่าพระจันทร์

ดูวีดีโอ

6.โครงการบรรยายทางวิชาการ

เรื่อง โรครูมาตอยด์
ณ ห้อง 507 อาคารนวตกรรม มธ.

 

 

                                                           ดูวีดีโอ