หน้าหลัก
รายการเสริมศึกษาธรรมศาสตร์
 
นานาสาระ
Web Board
ปฏิทินโครงการฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์
 
 
จุลสารสำนัก
 
 
 
ค้นหา  
 

1โครงการบรรยายวิชาการ

อาหารช่วยปรับปรุงสมดุลลำใส้
ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อ รพ.ธรรมศาสตร์ ถ.ศรีอยุธยา


                            ดูวีดีโอ

2. โครงการบรรยายวิชาการเรื่อง โครงการถวายความรู้พระสงฆ์
ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย มธ.ท่าพระจันทร


  ดูวีดีโอ

 

3 .โครงการบรรยายวิชาการ

      เรื่อง ธาตุเจ้าเรือน และฤาษีดัดตน
ณ ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อ รพ.ธรรมศาสตร์ ถ.ศรีอยุธยา

ดูวีดีโอ

4.โครงการสัมมาทางวิชาการ

กฏหมายน่ารู้
ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย มธ.ท่าพระจันทร์

ดูวีดีโอ

5.โครงการบรรยายทางวิชาการ

โรคผิวหน ัง

ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย มธ.ท่าพระจันทร์

ดูวีดีโอ

6.โครงการบรรยายทางวิชาการ

เรื่อง โรคหัวใจ
ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อ รพ.ธรรมศาสตร์

 

 

                                                           ดูวีดีโอ