เดือน มกราคม 2553
หน้าหลัก
รายการเสริมศึกษาธรรมศาสตร์
รายการสาระน่ารู้กับเสริมศึกษา
นานาสาระ
Web Board
ปฏิทินโครงการฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
รายการไทยแลนด์วาไรตี้
จุลสารสำนัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
VDO
ค้นหาวีดีโอ
ค้นหา  
 

1โครงการฝึกอาชีพ
การทำก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา

12 มกราคม 2553 
ณ บริเวณใต้ตึกโดมบริหาร มธ.รังสิต

                            ดูวีดีโอ

2. โครงการธรรมมะคลีนิค
16 มกราคม 2553
ณ มูลนิธิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์


  ดูวีดีโอ

 

3 .โครงการฝึกอาชีพ

     การประดิษฐฝาชี วันที่ 20 มกราคม 2553

ดูวีดีโอ

4.โครงการสัมมาทางวิชาการ

เรื่อง " วัฒนธรรมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง
21 มกราคม 2553

ดูวีดีโอ

5.โครงการฝึกอาชีพ

กาแฟโบราณโมเดร์ิน 23 มกราคม 2553

ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

ดูวีดีโอ

6.โครงการฝึกอาชีพ

การทำตุ้กตาการบูร 28 มค2553
ณ เทศบาลท่าโขลง จ.ปทุมธานี

 

 

                                                           ดูวีดีโอ